Słowa dźwiękiem malowane

Chór NFM • Agnieszka Franków-Żelazny • 2012