Moniuszko inaczej śpiewany

Chóry projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska • NFM Orkiestra Leopoldinum • Agnieszka Franków-Żelazny • 2020