Preisner: 2016 Dokąd?

Chór NFM • Agnieszka Franków-Żelazny • 2017